Vogels

Beschijving van gallerij Roofvogels.

Foto's van weidevogels.

Foto's van verschillende soorten ganzen, eenden, etc.

Verschillende soorten zangvogels.

Nog een aantal foto's die ik (nog) niet in een bepaalde categorie kwijt kan.